Casa de Nens

(3-6 anys)

En aquest període de la vida la barreja d’edats és molt important, els nens més grans poden presentar als més petits materials que coneixen bé. És a dir, uns aprofiten l’oportunitat per millorar els seus coneixements i els altres assumeixen el paper de pedagogs contribuint a la seva autonomia.

 

Les guies, sovint, escullen un tema general que és el fil conductor durant tot l’any escolar. No obstant això, el treball es basa en els fonaments del mètode Montessori, que són els següents aprenentatges:

  • Escriptura, lectura i idioma
  • Matemàtiques i càlcul
  • Geografia
  • Ciències de la vida
  • Vida pràctica
  • Vida sensorial

Els nens generalment saben llegir en finalitzar l’ambient 3-6.

Cal recordar que els nens no tenen taules assignades i que el treball s’organitza sovint en petites catifes esteses a terra.

 

Respecte a les guies, la seva eina de treball és l’observació. Per exemple, si els nens estan esverats i el treball no és eficient, s’adapten i redueixen el temps de l’activitat, proposant una sessió de psicomotricitat o una cançó.

Activitat de lectura amb letras en brut

Activitat de vida pràctica amb entramat

Activitat de música

L’activitat de música es farà 1 vegada a la setmana en semigrups amb un animador extern.

Activitat de jardineria

 

L’activitat de jardineria es farà 1 vegada a la setmana en semigrups de març a juliol i de setembre a novembre (sempre que el temps ho permeti).

Els nens s’encarregaran d’un petit quadrat on conrearan verdures. Efectuarem la sembra perquè entenguin el cicle de la llavor a la planta i, posteriorment, de la flor al fruit i, finalment, del fruit a la llavor. Trasplantaran, tallaran, regaran i també aprendran el procés del compostatge i la funció de les abelles, entre d’altres.

 

Activitat sensorial amb la torre rosa

Dia model

08:45 - 09:15: Acolliment personalitzat a cada nen

Els nens pengen els seus abrics i es posen les seves sabatilles.

Una guia situada a l’entrada de l’aula acull als nens i parla amb els pares o l’acompanyant per comentar sobre la vida del nen: salut, humor, cansament, esdeveniments familiars, etc.

09:15: El cercle del retrobament

L’inici del dia comença amb un temps en comú en el qual es comproven les presències o absències, els nens perceben la importància del grup abans de separar-se per anar a les seves activitats.

Les guies fan un recordatori dels projectes en curs, les dates dels propers esdeveniments (aniversaris, sortides, etc.) i l’organització del treball restant.

09:45: Inici de l’aprenentatge

A l’aula, els objectes del material Montessori estan ordenats en prestatges a l’abast del nen, molt visibles i a la seva disposició quan ell vol.

No obstant això, la guia presentarà individualment a cada nen el material perquè el pugui utilitzar.

Si és necessari, les guies ajuden als nens a triar la seva activitat o els animen a realitzar una altra activitat si aprecien que el nen està motivat a una altra àrea.
També suggereixen l’organització de grups amb nens de diferents edats perquè els grans expliquin la utilització del material als més petits. D’aquesta manera, aquests últims reforcen el seu coneixement del material i els més grans assumeixen el paper de pedagogs, guanyant autonomia i confiança.

La durada adequada del temps de treball és d’1 hora 30 minuts a 2 hores.

L’esmorzar

Al matí, quan els nens vulguin, poden agafar de la cistella posada a la seva disposició una fruita i fer una petita pausa. Preparar-se un esmorzar es considera com un treball en si mateix perquè ratifica l’autonomia del nen (pelar, tallar la fruita, ordenar i netejar els utensilis).

11:30: Temps per ordenar

Les guies avisen que el treball finalitza i es procedeix a ordenar el material de la classe.

El treball es considera finalitzat quan el material està ordenat i llest per ser utilitzat pels altres. El nen ha de recordar on i com ha trobat el material.

12:00: Sortida al pati

El temps de pati és per al descans dels nens.

12:45: Dinar

El dinar té lloc a la sala polivalent. Cada classe menja per torns i les 2 classes de 3 – 6 se succeeixen.

Els nens posen la taula i se serveixen ells mateixos. L’adult únicament intervé en cas de necessitat i controla si algun nen no pot menjar determinats aliments.

Durant el menjar, les guies vigilen l’aplicació de les bones maneres, incloses al programa de vida en col·lectivitat (“Gràcies i Cortesia” segons els termes de Maria Montessori).

Després, recullen la taula i netegen el seu lloc ells mateixos.

13:45: Migdiada

A les 13.45, els nens s’aixequen de la taula per anar a la seva classe. Aquells que encara fan migdiada van tranquil·lament a la sala dormitori dels petits, on podran estar fins a les 15:00. La resta reprèn les activitats pendents del matí o comencen un nou treball.

 

15:15: Temps per ordenar

15:30: Cançó o lectura

Aquest temps de treball es realitza en equip. La guia llegeix un llibre i els nens comenten el tema tractat. També pot optar per assajar una cançó si els nens tenen previst fer un espectacle

16:00: Sortida al pati

 

16:30 – 16:45: Comiat

Els nens juguen al pati esperant als pares. Les guies confien al nen a les persones encarregades de recollir-los i poden comentar amb elles el dia del nen.