El material

Amb la finalitat d’ajudar al desenvolupament de la intel·ligència i la destresa, el nen disposa de material sensorial.

El nen utilitza i manipula lliurement galledes, cilindres de diàmetres sovint creixents, objectes encaixables i lletres tallades, en diferents materials.

El material sensorial, creat per la mateixa María Montessori, permet al nen diferenciar, precisar, generalitzar i anar d’allò concret al concepte i del concepte a l’abstracte. És un material científic que respon a la necessitat natural del desenvolupament del nen respectant els seus períodes sensibles.

 

El seu objectiu és fomentar:

 • L’ordre: el nen classifica, ordena, tria i elabora un raonament.
 • El llenguatge: el nen anomena conceptes.
 • El moviment: el nen perfecciona l’ús de les seves mans.
 • El desenvolupament sensorial: el nen aconsegueix un gran perfeccionament sensorial amb alguns materials.
 • El desenvolupament social: el nen es construeix una identitat i tracta d’adaptar-se als altres per integrar-se en un grup.
 • La sensibilitat pels petits objectes.

Material de geografia amb control d’errors

Material matemàtic amb perles

Durant les presentacions (individuals) del material a través de la guia, el nen i la guia viuen conjuntament moments privilegiats. L’atenció al nen i l’adaptació a la seva personalitat són essencials. La guia ha de saber escollir l’objecte i presentar-ho de tal manera que desperti l’interès del nen. A continuació, el nen utilitza l’objecte de manera autònoma. El material es presenta progressivament, amb un ordre determinat, en funció de l’evolució del treball del nen.

Aquest material va ser ideat com un mitjà per controlar els errors i facilitar, d’aquesta manera, l’autocorrecció: el nen pot valorar per si mateix si ha realitzat l’activitat adequadament. Amb aquest principi d’autocorrecció, el nen es convertirà en un adult independent, repetint l’activitat al seu propi ritme i desenvolupant progressivament la seva capacitat de concentració.

Àrea del llenguatge

Existeixen diversos tipus de material en funció de 4 grans categories d’aprenentatge:

El material de la vida pràctica, utilitzat sobretot pels més petits, està format per objectes que permeten al nen efectuar els actes quotidians (abocar i transvasar aigua, rentar-se les mans, vestir-se i cuidar les plantes). Aquest material agrada molt als petits perquè respon a la necessitat d’imitar als adults i, especialment, per tenir la llibertat d’actuar per ells mateixos. El concepte de l’educació és també important: treballem el respecte a l’adult i als altres nens, a més de l’entorn i de l’ambient.

El material sensorial permet al nen destriar, comparar i percebre conceptes abstractes. Cada objecte del material sensorial és únic i posa en relleu una característica específica. Gràcies als seus sentits, el nen es torna cada vegada més conscient del seu cos i de l’entorn que l’envolta. Aquest material sensorial té diverses característiques: control de l’error, aïllament dels estímuls, repetició en sèries, progressió graduada, vocabulari, joc (desenvolupament de la memòria), etc.

Llenguatge: El material del llenguatge oral i escrit permet al nen enriquir el seu vocabulari, preparar-ho en el traçat manual, perfeccionant el gest i transformar un so en una forma. D’una manera simple i interactiva, els nens aprenen a escriure i a llegir progressivament.

Matemàtiques: El material de matemàtiques és, al mateix temps, un material sensorial, ja que s’ha elaborat per passar d’allò concret a l’abstracte, per exemple d’una quantitat a un símbol. Mitjançant el joc, el nen es diverteix separant i compartint a partir d’allò que li provoca un interès per descobrir el món de les matemàtiques. Amb aquest material lúdic i simple s’aborden la numeració, el sistema decimal, la funció de les operacions i el pas a l’abstracció.

 

Qualitat del material:

 • És adequat a la mida del nen.
 • Conté el control de l’error.
 • És atractiu.
 • Està ordenat (l’ordre fomenta l’estructuració intel·lectual, l’equilibri i l’harmonia).
 • Permet la repetició de l’exercici.

 El material està ordenat en prestatges a l’abast, fins i tot, dels més petits.

El nostre material es comprarà als centres col·laboradors Nienhuis o Gonzagarredi (centres reconeguts per la Association Montessori International).