Primària

(6-12 anys)

L’escola Moderato Montessori Barcelona ha decidit obrir una classe d’alumnes de 6 a 9 anys al setembre de 2019 per a satisfer la voluntat de les famílies d’ampliar la seva experiència Montessori en el cicle de primària.

Aquesta classe podrà acollir fins a 20-21 nens i nenes acompanyats per 2 educadors: 1 hispanofon i 1 francòfon (si el nombre de nens/es inscrits en aquesta classe és inferior a 10, un educador francòfon estarà al càrrec de la classe i hi haurà la presencia diària puntual d’un educador hispanofon dels altres nivells).

L’any 2020 començarà el segon cicle d’educació primària amb l’obertura de la classe 9-12 anys.

Activitat matemátiques

Els principis pedagògics de l’educació primària a Moderato

La pedagogia Montessori es basa en la concreció dels coneixements i en el respecte del ritme de l’infant. L’infant domina un concepte abans d’abordar el següent. En aquest enfocament, les classes multinivell de primària (més encara que a qualsevol altra edat) milloren les experiències d’aprenentatge. La col·laboració, la tutoria i l’ajuda espontània s’imposen a la comparació i la competència.

Com sempre a Montessori, els nens i nenes participen activament en el seu aprenentatge: se li proposen reptes acadèmics i aprèn a superar-se sense comparar-se (per exemple, planifica amb l’educador els objectius als que vol arribar i le stasques a fer per a 1 setmana / 15 dies).

Es dóna molta importància al despertar cultural i a la descoberta del món (història, geografia, ciència i tecnologia), així com a l‘educació cívica: l’educació per a la tolerància i la cooperació, educació per a la gestió no violenta del conflicte, consciència de la ciutadania responsable.

La nostra classe de primària es basa principalment en la filosofia Montessori, però ja no utilitza exclusivament el material didàctic de Montessori com abans. Per facilitar la transició a un sistema educatiu “tradicional”, es proposen gradualment altres eines educatives complementàries (fulls de treball, lliçons col·lectives i validació regular dels coneixements adquirits en les matèries bàsiques) d’acord amb els programes oficials de l’Educació Nacional Francesa.

Exercici gramatical

Àrees d’aprenentatge: Les “5 Grans Lliçons »

Fins als 6 anys, la gran necessitat de l’infant era aprendre a dominar el seu entorn immediat: “Ajuda’m a fer-ho sol”. Maria Montessori, assenyala que al voltant de 6 anys, l’infant desenvolupa un gran desig de conèixer i comprendre el món que l’envolta. Les Grans Lliçons proporcionen una forma molt agradable i emocionant d’entrar en aquest triple moviment: descobrir el Món en la seva immensitat (ampliació de l’horitzó dins l’espai i el temps), qüestionar-ne el significat i aprendre´n els codis i usos (aprenentatge de les matemàtiques i millora de l’ús del llenguatge amb l’escriptura i la lectura).

Aquestes 5 Grans Lliçons es presenten en forma d’històries, faules embellides amb experiències concretes (els diferents estats de la matèria i les seves transformacions …), de frescos i d’imatges simbòliques que alimenten la imaginació de l’infant. En cadascuna d’aquestes lliçons, la participació dels nens i nenes continua sent activa.

  • La història de la creació de l’Univers: introducció, en idees simples, a les nocions d’astronomia, meteorologia, química, física, geologia, geografia. Utilitzant un globus, estrelles i experiments amb sòlids, líquids …
  • La història evolutiva de la Vida: biologia, botànica, hàbitats, animals i la vida “abans” (fòssils, evolució, extinció …). Ús d’una Línia del Temps i de l’Evolució de microorganismes.
  • La història de l’evolució humana: cultura, evolució sociològica, invencions i descobriments. Utilització d’una Línia del Temps de l’Ésser humà i de les seves eines.
  • La història de l’escriptura: lectura, escriptura, llenguatge, estructures gramaticals. L’ús dels símbols, jeroglífics, alfabets primerencs, la invenció de la impressió…
  • La història dels nombres (història de les matemàtiques): nombres, geometria i “aplicacions concretes”.

L’educador francòfon s’encarregarà d’impartir la part corresponent al llenguatge, de manera que la llengua francesa, en la seva complexitat, sigui implantada sobre una bona base incloent també pràctiques artístiques.
L’educador hispanofon s’encarregarà de la part de les matemàtiques i ciències.

Treball de grup

L’esport 

A la pedagogia de Montessori no es contempla la pràctica esportiva com a tal i moltes escoles de zones rurals no tenen problemes en aquest sentit, però en un entorn extremadament urbà creiem que és essencial que els nens i nenes puguin ser actius i puguin prendre consciència del seu cos i el seu potencial.

Fonctionament

L’infant va a treballar per si mateix, encadena de manera autònoma les activitats que el tempten i realitza les tasques que corresponen als objectius que s’ha fixat.

Mentrestant, els educadors realitzen presentacions en grups reduïts: presentació d’un material nou, d’un experiment, o de la història; o bé recolzen individualment els nens i nenes que tenen dificultat amb una activitat. Però com sempre observen els infants (dificultats, si no aconsegueixen treballar, descobertes que realitza amb el material, progrés…).

Gairebé tots els materials permeten el control d’error. Hi ha una taula per nen però es continua poden treballar a terra amb les catifes com a la Casa d’Infants (3-6 anys).

PLANNING