Comunitat infantil

(15 meses-3 anys)
El nostre ambient 2-3 anys (P2) acull a una vintena de nens com a màxim, en edat d’aprendre a parlar. En aquesta aula hi ha una guia per cada 10 nens.

Ha de recordar-se que els nens no tenen taules assignades i que el treball s’organitza sovint en petites catifes esteses a terra.

A aquesta edat els nens treballen molt amb el material de Vida Pràctica – Vida Diària: botonar-se, fer un llaç, utilitzar un drap o una esponja, entre d’altres. L’ús d’aquests objectes correspon al procés d’autonomia / apoderament necessari i desitjat pels nens.

És, així mateix, el període en el qual perfeccionen la seva destresa manipulant i transvasant petits objectes.

Els més majors comencen a utilitzar les lletres rugoses per comprendre la lectura i també el material de matemàtiques (torre rosa, taules Seguin…) per conceptualitzar l’ordre de la grandària.

Respecte a les guies, la seva eina de treball és l’observació. Per exemple, si els nens estan esverats i el treball no és eficient, s’adapten i redueixen el temps de l’activitat, proposant una sessió de psicomotricitat o una cançó.

L’aprenentatge a l’hora d’anar al lavabo és fonamental en aquesta edat. Es fa en coordinació amb els pares. Les pauses per anar all “bany” són freqüents.

Activitat de música

L’activitat de música es farà 1 vegada a la setmana en semigrups amb un animador extern.

Activitat de jardineria

L’activitat de jardineria es farà 1 vegada a la setmana en semigrups de març a juliol i de setembre a novembre (sempre que el temps ho permeti).

Els nens s’encarregaran d’un petit quadrat on conrearan verdures. Efectuarem la sembra perquè entenguin el cicle de la llavor a la planta i, posteriorment, de la flor al fruit i, finalment, del fruit a la llavor. Trasplantaran, tallaran, regaran i també aprendran el procés del compostatge i la funció de les abelles, entre d’altres.

Dia model

08:45  – 09:15: Acolliment personalitzat a cada nen

Els nens pengen els seus abrics i es posen les seves sabatilles amb els seus pares.

Una guia situada a l’entrada de l’aula acull als nens i parla amb els pares o l’acompanyant per comentar sobre la vida del nen: salut, humor, cansament, esdeveniments familiars, etc.

09:15: El cercle del retrobament

L’inici del dia comença amb un temps en comú en el qual es comproven les presències o absències, els nens perceben la importància del grup abans de separar-se per anar a les seves activitats.

09:30: Inici de l’aprenentatge

A l’aula, els objectes del material Montessori estan ordenats en prestatges a l’abast del nen, molt visibles i a la seva disposició quan ell vol.

No obstant això, la guia presentarà individualment a cada nen el material perquè el pugui utilitzar.

A aquesta edat és fonamental que la guia vigili que el nen finalitzi l’activitat començada i ordeni el material.

La durada adequada del temps de treball és d’1 hora al principi de l’any i d’1 hora i mitja al final del curs.

L’esmorzar

Al matí, quan els nens vulguin, poden agafar de la cistella posada a la seva disposició una fruita i fer una petita pausa. Preparar-se un esmorzar es considera com un treball en si mateix perquè ratifica l’autonomia del nen (pelar, tallar la fruita, ordenar i netejar els utensilis).

10:45 -11 :00: Temps per ordenar

Les guies avisen que el treball finalitza i es procedeix a ordenar el material de la classe.

El treball es considera finalitzat quan el material està ordenat i llest per ser utilitzat pels altres. El nen ha de recordar on i com ha trobat el material.

11:00: Sortida al pati

El temps de pati és per al descans dels nens.

11:45: Dinar

El dinar té lloc a la sala polivalent. Cada classe menja per torns, començant primer els més petits.

Els nens posen la taula i se serveixen ells mateixos. L’adult únicament intervé en cas de necessitat i controla si algun nen no pot menjar determinats aliments.

Durant el menjar, les guies vigilen l’aplicació de les bones maneres, incloses al programa de vida en col·lectivitat (“Gràcies i Cortesia” segons els termes de Maria Montessori).

Després, recullen la taula i netegen el seu lloc ells mateixos.

12:45: Migdiada

A les 12.30 h, els nens tornen a la seva aula on s’han col·locat els llits per a la migdiada. Es fiquen al llit amb un llibre fins que tots estan a l’aula.

Les guies es queden al costat dels nens que no poden adormir-se sols. Els nens es desperten escalonadament fins a les 14.45, deixant finalitzar el cicle de somni als més dormilegues.

15:00: Tornada al treball

Els llits es recullen i els nens comencen una nova activitat o reprenen l’activitat sense finalitzar del matí.

16:00: Temps per ordenar

 

16:15: Sortida al pati

 

16:10  – 16:30 : Comiat

Els nens juguen al pati esperant als pares. Les guies confien al nen a les persones encarregades de recollir-los i poden comentar amb elles el dia del nen.

Caballet del pintura en autoservei

Migdiada