(+34) 930 250 827 / (+34) 7 22 22 95 16

L’escola Moderato Montessori Barcelona, es en el barri del Putxet, en un agradable espai de 400m2

Avui dia la pedagogia Montessori ha experimentat un gran creixement a Barcelona on, a més, així doncs, hem vist la necessitat de crear una escola Montessori francesa.

L’escola es dirigeix a pares/mares interessats a oferir als seus fills/filles un ambient d’aprenentatge privilegiat, basat en mètodes alternatius en l’idioma francès i amb una especial atenció en el català i en el castellà.

Moderato-Montessori Barcelona serà un centre per a nens/nenes de 18 meses a 12 anys.

L’ensenyament és dirigit per educadores amb grau Montessori, meitat franceses i altre meitat catalana-castellanes que parlaran als nens/nenes en les seves llengües maternes, fomentant d’aquesta manera un veritable ambient trilingüe.

El centre Moderato Barcelona es basa en l’experiència del primer centre Moderato, obert a Pantin (prop de París) l’any 2012.